Сайт картасы
қаз

«Философия докторы (PhD) дәрежесін бермеу туралы» 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 1334 ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеттің бұйрығы

15.09.2017

Нурсолтан Еликтің аттестациялық ісі Қазақстан Республикасының және ғылым министрінің 2011 жылғы   31 наурыздағы № 126 бұйрығымен бекітілген Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереженің 15-тармағының талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты 6D041600 – Өнертану мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілмесін.

«Қазақ театрындағы шетел драматургиясын интерпретациялау мәселесі (1991-2015)» тақырыбында дайындалған диссертация  6D041600 – Өнертану мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Т. Жургенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының жанындағы диссертациялық кеңесінде 2017 жылдың 28 маусымында қорғалған, төраға – Қаржаубаева С.К., өнертану докторы

Ғылыми кеңесшілер: Еркебай А.С., өнертану кандидаты; Чхартишвили Лаша, PhD докторы (Грузия).

Ресми рецензенттер: Айтқалиева К.Д., өнертану кандидаты;  Джумасеитова Г.Т., өнертану кандидаты.

Кері қайту ҚАЗҰӨА-дан жаңалықтар
+